За професора

Ако беше жив днес, ние - неговите приятели от село Калейца, Троянско, щяхме да го поздравим на 25 октомври т.г. с 85-годишнината му. Защото той е една емблематична, незабравима, легендарна и изключително хармонична личност сред медицинската ни общност през втората половина на миналия век. Свързан силно с родното гнездо, привързан, признателен и обичащ до болка скромните си родители, той наследява най-прекрасните добродетели на някогашните истински българи: трудолюбие, гостоприемство, добродушие, честност, милосърдие, човещина, елегантни взаимоотношения със себеподобните, уважение към страдащите и онеправданите. Завършил с отличие през 40-те години образцовата реална гимназия в град Троян, той, колебаейки се между литературата и медицината, записва медицина в София, където има възможността да слуша лекциите на такива наши професори със световна известност като Ораховац, Станишев, Чилов, Ташев, Божинов, Пенчев, Шипковенски, Пухлев, Михалчев, Моллов... Неговите научни съобщения, реферати, доклади и рационализации в медицината се открояваха с удивителни успехи по петте континента на планетата. В Москва, Петербург, Киев той ги произнасяше на руски език, в Индия, Англия,…