За фондацията

След смъртта си (23.01.2003 г.), в своето саморъчно завещание, проф. Браилски изразява воля да се създаде фондация на негово име, с цел подпомагане на отлични студенти по медицина, а също така, родната му къща в с. Калейца да се превърне в музей. За целта проф. Браилски завещава апартамента си в София на Общината, която да го продаде и със средствата да се направят музеят и фондацията. Влоговете му желае да се използват за подходящ паметник в двора на родната му къща, а 5000 лв. от тях се предоставят на посочено лице, което му е оказвало помощ за напечатване на научните му трудове. Община Троян, като изпълнител на завещанието, чрез съответните решения на общинския съвет, който заедно с кмета на с. Калейца изпълнява функциите на Общо събрание за периода от 2004г. насетне, направи необходимото като с решение №759 от 24.07.2006 г. по ф.д.324/2005 г. Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, е вписана в Ловешки окръжен съд. Фондацията осъществява…