Вторник, 06 Януари 2015 23:07

Структура на фондацията

Структура на фондацията:

  • Общо събрание със състав Общински съвет - Троян. Персоналният му състав е съобразно този на Общински съвет.
    Приема ежегодно отчета на Управителния съвет, бюджет и насоки за дейност, одобрява кандидатите за подпомагане, приема решения, касаещи имуществото на фондацията, променя основните документи на фондацияти и други  дейности по компетентност, съобразно устава на фондацията.
  • Управителен съвет с пет члена, един от които е председател на УС; мандат  5 години.

Оперативно ръководи дейностите на фондацията, изпълнява годишния бюджет, приема декларации за кандидатстване за подпомагане, подготвя годишен отчет и  други  дейности по компетентност, съобразно устава на фондацията.


Настоящи членове  на УС:

  • Ренета Варчева - Председател на Управителния съвет.
  • Иван Кожухаров
  • Д-р Валентина Александрова
  • Д-р Милко Минков
  • Мария Минкова
Прочетена 916 пъти