Понеделник, 20 Февруари 2017 16:34

Монография: Функционални заболявания на храносмилателната система

Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян публикува пълния текст на монографията „Функционални заболявания на храносмилателната система” София 1998.

Основните дейности на  Фондацията са насочени към подпомагане на отлични студенти по медицина и  провеждане на мероприятия за популяризиране на научните трудове на проф. д-р Христо Браилски. В тази връзка с решение  на Общото събрание , приемайки бюджет и основните насоки за дейности  през 2016 г., бе утвърдено предложението  да се сканира и качи на сайта на фондацията монографията  “Функционални заболявания на храносмилателната система“, София 1998. За този труд авторът споделя,  че  е „единствен по рода си”. Работи върху него няколко години е и синтез на целия му професионален опит.

В монографията са представени съвременните схващания за функционалните заболявания на стомашно-чревния тракт, които са едни от най- разпространените сред работоспособното население. По определен план са описани отделните болестни единици: разпространение, етиология и патогенеза, клинични симптоми, ранна и съвременна диагноза, лечение с психотерапия, психофармакологични, патогенетични и симптоматични средства. По-подробно са обсъдени болестните единици, които са по-чести и по-значими в практиката. Собствените изследвания на автора са отразени в казуистично описание на болни, в таблици и фигури. Монографията е предназначена за гастроентеролози, интернисти, педиатри, хирурзи и любознателни студенти по медицина.” Професор  д-р Христо Браилски.

Тъй като тиражът на това издание е разпространяван лично и безвъзмездно от  Професор д-р Христо Браилски сред негови колеги и студенти, а в настоящия момент печатното издание на книгата е на изчерпване, ние считаме, че правейки го достъпен в интернет пространството, следваме волята му съобразно неговото  завещание.

Прикаченият файл позволява четене, сваляне и принтиране.

Прикачени файлове:
Функционални заболявания на храносмилателната система АКТУАЛНО Изтегляне
Дата 2017-02-20 Размер 140.25 MB Изтегляне 418

ВНИМАНИЕ!!!

Файлът е с размер 140 MB.

Изтеглянето може да отнеме по-дълго време от нормалното, в зависимост от скоростта на вашия интернет!

Прочетена 522 пъти