Събития и новини

Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян ул. Христо Ботев 42, БУЛСТАТ 110564089, решение по ф.д. 324/2005 г. на ЛОС Управителният съвет на Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, на основание Правилника за материално подпомагане от Фондация “Професор д-р Христо Браилски” и решение №50 от 31.03.2016 г. на общото събрание на фондацията О Б Я В Я В А Конкурс по документи и събеседване за определяне на студенти по медицина за материално подпомагане за учебната 2016-2017 г. под формата на еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условията: да са български граждани, студенти по медицина; да бъдат с постоянно местожителство на територията на община Троян; да имат среден годишен успех от предходната учебна година не по-нисък от 5,50 или са приети за студенти през 2016 г. със среден успех от балообразуващите оценки не по-нисък от 5,50. С предимство се ползват кандидати от с.…
Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян ул. Христо Ботев 42, БУЛСТАТ 110564089, решение по ф.д. 324/2005 г. на ЛОС Управителният съвет на Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, на основание Правилника за материално подпомагане от Фондация “Професор д-р Христо Браилски” и решение №46 от 26.03.2015 г. на общото събрание на фондацията ОБЯВЯВА Конкурс по документи и събеседване за определяне на студенти по медицина за материално подпомагане за учебната 2015-2016 г. под формата на еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условията: да са български граждани, студенти по медицина; да бъдат с постоянно местожителство на територията на община Троян; да имат среден годишен успех от предходната учебна година не по-нисък от 5,50 или са приети за студенти през 2015 г. със среден успех от балообразуващите оценки не по-нисък от 5,50. С предимство се ползват кандидати от с. Калейца, община Троян, както и такива…
Днес сме в къщата на професор д.м.н. Христо Браилски , в която е роден на 25 октомври 1924 година. Макар и без него честваме 90-тата му годишнина. Избрахме това място и повод, за да си спомним и чрез това скромно ъбитие да дадем гласност на признателността ни него. Именно домът му днес ни посреща като превърнат в „ малък, музей за мен“, както споделя, че би искал в автобиографията си. Където и да е учил , работел и живял, този дом му е бил връзката с рода и близките , нещо неприкосновено и много значимо за него. Тук е израстнал с най- ярките спомени от трудно, но щастливо детство, завръщал се е при родители, които „когато ме видяха –заплакаха. Радостта им бе неописуема“, от тук изпраща последния си близък, майка си, която за него „беше героиня и светица“. На въпрос на Найден Ангелов в интервю от 2003: „Ти си един от малцината калейчани, които никога не са се откъсвали от…
Лекар по професия и призвание, практикуващ специалист гастроентеролог, преподавател и учен , проф.д-р Браилски е роден на 25.10.12924 г. в с. Калейца. Софийският факултет по медицина завършва през 1948 г., а през 1966 става професор по гастроентерология. През годините заема позиции на ръководител на катедрата по гастроентерология , заестник-ректор на ИСУЛ, директор на Научния институт по гастроентерология и хранене при Медицинска академия до пенсионирането си. Продължава да работи във ВМИ Плевен до 1998 г. като ръководител на клиниката по гастроентерология. В продължение на 17 години е главен републикански специалист по гастроентерология в МНЗСГ. Специализирал е в Германия и Франция.Над 400 негови научни труда са публикувани в научни издания на руски, френски, английски, испански, немски и др. езици. Написал е 11 самостоятелни монографии,сред които най-значимия му, според самия него труд „Функционални заболявания на храносмилателната система“. Участвал е в написването на 63 монографични издания, сборници , ръководства и учебници. Допринесъл е за внедряването на нови български лекарствени препарати. За цялостната си работа…
Връчване на сертификати на подпомаганите студенти и презентация за дейността на фондацията от председателя на УС Верка Добрева.