Събития и новини

Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян публикува пълния текст на монографията „Функционални заболявания на храносмилателната система” София 1998. Основните дейности на Фондацията са насочени към подпомагане на отлични студенти по медицина и провеждане на мероприятия за популяризиране на научните трудове на проф. д-р Христо Браилски. В тази връзка с решение на Общото събрание , приемайки бюджет и основните насоки за дейности през 2016 г., бе утвърдено предложението да се сканира и качи на сайта на фондацията монографията “Функционални заболявания на храносмилателната система“, София 1998. За този труд авторът споделя, че е „единствен по рода си”. Работи върху него няколко години е и синтез на целия му професионален опит. В монографията са представени съвременните схващания за функционалните заболявания на стомашно-чревния тракт, които са едни от най- разпространените сред работоспособното население. По определен план са описани отделните болестни единици: разпространение, етиология и патогенеза, клинични симптоми, ранна и съвременна диагноза, лечение с психотерапия, психофармакологични, патогенетични и симптоматични средства. По-подробно са…
Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян ул. Христо Ботев 42, БУЛСТАТ 110564089, решение по ф.д. 324/2005 г. на ЛОС Управителният съвет на Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, на основание Правилника за материално подпомагане от Фондация “Професор д-р Христо Браилски” и решение №50 от 31.03.2016 г. на общото събрание на фондацията О Б Я В Я В А Конкурс по документи и събеседване за определяне на студенти по медицина за материално подпомагане за учебната 2016-2017 г. под формата на еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условията: да са български граждани, студенти по медицина; да бъдат с постоянно местожителство на територията на община Троян; да имат среден годишен успех от предходната учебна година не по-нисък от 5,50 или са приети за студенти през 2016 г. със среден успех от балообразуващите оценки не по-нисък от 5,50. С предимство се ползват кандидати от с.…
Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян ул. Христо Ботев 42, БУЛСТАТ 110564089, решение по ф.д. 324/2005 г. на ЛОС Управителният съвет на Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, на основание Правилника за материално подпомагане от Фондация “Професор д-р Христо Браилски” и решение №46 от 26.03.2015 г. на общото събрание на фондацията ОБЯВЯВА Конкурс по документи и събеседване за определяне на студенти по медицина за материално подпомагане за учебната 2015-2016 г. под формата на еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условията: да са български граждани, студенти по медицина; да бъдат с постоянно местожителство на територията на община Троян; да имат среден годишен успех от предходната учебна година не по-нисък от 5,50 или са приети за студенти през 2015 г. със среден успех от балообразуващите оценки не по-нисък от 5,50. С предимство се ползват кандидати от с. Калейца, община Троян, както и такива…
Днес сме в къщата на професор д.м.н. Христо Браилски , в която е роден на 25 октомври 1924 година. Макар и без него честваме 90-тата му годишнина. Избрахме това място и повод, за да си спомним и чрез това скромно ъбитие да дадем гласност на признателността ни него. Именно домът му днес ни посреща като превърнат в „ малък, музей за мен“, както споделя, че би искал в автобиографията си. Където и да е учил , работел и живял, този дом му е бил връзката с рода и близките , нещо неприкосновено и много значимо за него. Тук е израстнал с най- ярките спомени от трудно, но щастливо детство, завръщал се е при родители, които „когато ме видяха –заплакаха. Радостта им бе неописуема“, от тук изпраща последния си близък, майка си, която за него „беше героиня и светица“. На въпрос на Найден Ангелов в интервю от 2003: „Ти си един от малцината калейчани, които никога не са се откъсвали от…
Лекар по професия и призвание, практикуващ специалист гастроентеролог, преподавател и учен , проф.д-р Браилски е роден на 25.10.12924 г. в с. Калейца. Софийският факултет по медицина завършва през 1948 г., а през 1966 става професор по гастроентерология. През годините заема позиции на ръководител на катедрата по гастроентерология , заестник-ректор на ИСУЛ, директор на Научния институт по гастроентерология и хранене при Медицинска академия до пенсионирането си. Продължава да работи във ВМИ Плевен до 1998 г. като ръководител на клиниката по гастроентерология. В продължение на 17 години е главен републикански специалист по гастроентерология в МНЗСГ. Специализирал е в Германия и Франция.Над 400 негови научни труда са публикувани в научни издания на руски, френски, английски, испански, немски и др. езици. Написал е 11 самостоятелни монографии,сред които най-значимия му, според самия него труд „Функционални заболявания на храносмилателната система“. Участвал е в написването на 63 монографични издания, сборници , ръководства и учебници. Допринесъл е за внедряването на нови български лекарствени препарати. За цялостната си работа…