Събития и новини

Връчване на сертификати на подпомаганите студенти и презентация за дейността на фондацията от председателя на УС Верка Добрева.