Събития и новини

Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян ул. Христо Ботев 42, БУЛСТАТ 110564089, решение по ф.д. 324/2005 г. на ЛОС Управителният съвет на Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, на основание Правилника за материално подпомагане от Фондация “Професор д-р Христо Браилски” и Решение №67 от 21.05.2020 г. на Общото събрание на фондацията ОБЯВЯВА Конкурс по документи и събеседване за определяне на студенти по медицина за материално подпомагане за учебната 2020 - 2021 г. под формата на еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условията: да са български граждани, студенти по медицина; да бъдат с постоянно местожителство на територията на община Троян; да имат среден годишен успех от предходната учебна година не по-нисък от 5,50 или са приети за студенти през 2020 г. със среден успех от балообразуващите оценки не по-нисък от 5,50. С предимство се ползват кандидати от с. Калейца, община Троян, както…
Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян ул. Христо Ботев 42, БУЛСТАТ 110564089, решение по ф.д. 324/2005 г. на ЛОС Управителният съвет на Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, на основание Правилника за материално подпомагане от Фондация “Професор д-р Христо Браилски” и решение №64 от 28.03.2019 г. на общото събрание на фондацията ОБЯВЯВА Конкурс по документи и събеседване за определяне на студенти по медицина за материално подпомагане за учебната 2019-2020 г. под формата на еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условията: да са български граждани, студенти по медицина; да бъдат с постоянно местожителство на територията на община Троян; да имат среден годишен успех от предходната учебна година не по-нисък от 5,50 или са приети за студенти през 2019 г. със среден успех от балообразуващите оценки не по-нисък от 5,50. С предимство се ползват кандидати от с. Калейца, община Троян, както и такива…
Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян ул. Христо Ботев 42, БУЛСТАТ 110564089, решение по ф.д. 324/2005 г. на ЛОС Управителният съвет на Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, на основание Правилника за материално подпомагане от Фондация “Професор д-р Христо Браилски” и решение №59 от 29.03.2018 г. на общото събрание на фондацията О Б Я В Я В А Конкурс по документи и събеседване за определяне на студенти по медицина за материално подпомагане за учебната 2018-2019 г. под формата на еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условията: да са български граждани, студенти по медицина; да бъдат с постоянно местожителство на територията на община Троян; да имат среден годишен успех от предходната учебна година не по-нисък от 5,50 или са приети за студенти през 2018 г. със среден успех от балообразуващите оценки не по-нисък от 5,50. С предимство се ползват кандидати от с.…
Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян ул. Христо Ботев 42, БУЛСТАТ 110564089, решение по ф.д. 324/2005 г. на ЛОС Управителният съвет на Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, на основание Правилника за материално подпомагане от Фондация “Професор д-р Христо Браилски” и решение №53 от 30.03.2017 г. на общото събрание на фондацията О Б Я В Я В А Конкурс по документи и събеседване за определяне на студенти по медицина за материално подпомагане за учебната 2017-2018 г. Под формата на еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условията: да са български граждани, студенти по медицина; да бъдат с постоянно местожителство на територията на община Троян; да имат среден годишен успех от предходната учебна година не по-нисък от 5,50 или са приети за студенти през 2017 г. със среден успех от балообразуващите оценки не по-нисък от 5,50. С предимство се ползват кандидати от с.…
Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян публикува пълния текст на монографията „Функционални заболявания на храносмилателната система” София 1998. Основните дейности на Фондацията са насочени към подпомагане на отлични студенти по медицина и провеждане на мероприятия за популяризиране на научните трудове на проф. д-р Христо Браилски. В тази връзка с решение на Общото събрание , приемайки бюджет и основните насоки за дейности през 2016 г., бе утвърдено предложението да се сканира и качи на сайта на фондацията монографията “Функционални заболявания на храносмилателната система“, София 1998. За този труд авторът споделя, че е „единствен по рода си”. Работи върху него няколко години е и синтез на целия му професионален опит. В монографията са представени съвременните схващания за функционалните заболявания на стомашно-чревния тракт, които са едни от най- разпространените сред работоспособното население. По определен план са описани отделните болестни единици: разпространение, етиология и патогенеза, клинични симптоми, ранна и съвременна диагноза, лечение с психотерапия, психофармакологични, патогенетични и симптоматични средства. По-подробно са…